3u1 METALIK ANTIKOROZIVNA, TEMELJNA I ZAVRŠNA BOJA ZA METAL I PIOCINKOVANE POVRŠINE

3u1 METALIK ANTIKOROZIVNA, TEMELJNA I ZAVRŠNA BOJA ZA METAL I PIOCINKOVANE POVRŠINE

KRATAK OPIS
ANTIKOROZIVNA, TEMELJNA I ZAVRŠNA BOJA ZA METAL i CINKOVANE POVRŠINE SA METALIK EFEKTOM (Atestirano) 3u1 je boja nastala kombinacijom najboljih karakteristika uljanih i nitro boja . Iz uljanih boja je uzeta tvrdoca elasticnost i otpornost dok od nitro boja brzina susenja. Sa ovakvim karakteristikama 3u1 je u samom v rhu premaza za metal kako po kvalitetu premaza tako i po lakoci u primeni i vremena rada. Sa povećanom otpornošću je izuzetno pogodan za metalne površine u teškim uslovima eksploatacije. Odlikuje ga posebna moć lakog popravljanja i pokrivanja oštećenja nastalih manipulacijom elemenata koji su već ofarbani, jer je i temeljni premaz u istoj boji sto nije slucaj sa klasičnim premazima.

Primena: Odličan je u sistemu površinske zaštite proizvoda metaloprerađivačke delatnosti, metalnog reprodukcionog materijala,poljoprivrednih mašina i alata metalne galanterije, metalne stolarije i posebno metalnih konstrukcija i CINKOVANIH površina bez predhodnog premaza.
Način primene:
 pre nanošenja potrebno je dobro odmastiti i očistiti metalnu površinu proizvodom ODMAŠĆIVAČ M.
Nanosi se špricem ili valjkom i četkom. Razređuje se sa rastvaračem R1 od 20% u zapreminskom odnosu, kada se radi sa cetkom i valjkom i do 30% kada se radi pištoljem. Nanosi se u dva tanka sloja tako da ukupna debljina sloja iznosi 120-150 mikrona. Može se nanositi mokro na mokro, sto znaci nije potrebno da se osuši prvi sloj premaza da bi se nanosio drugi. Pre upotrebe proizvod obavezno promešati i razrediti.

Prilikom upotrebe 3u1 ne zahteva se posebno čišćenje metala od korozije. Potrebno je samo ukloniti najgrublji, trošan sloj rđe i dobro odmastiti i očistiti metal i potom nanositi boju u 2 sloja (u roku od 7 h ili nakon 24 h od nanosa prvog sloja) prvi senčenjem, a 2. deblji sloj tako da debljina nanosa bude 120 mikrona, što je dovoljno da zaustavi dalji prodor korozije. AKo se drugi premaz nanosi između 7 h i 24 h od nanosa prvog sloja može doći do GUŽVANJA boje jer dolazi do reakcije drugog sloja na prvi. sloj boje .
3u1 boja odlično prijanja i na staru farbu (uljanu i nitro bazu), ali se može koristiti i za bojenje drveta i plastike. Takođe se može nanositi i direktno na odmašćene pocinkovane limove (bez korišćenja prajmera).
Napomena: U slučajevima kada je potrebno transportovati ili držati na lageru table lima premazane 3u1 u slučaju obavezno je da se izmedju tabli stavi polietilenska folija.

Potrošnja: 6-8m2 /1kg u jednom sloju u dva sloja od 4-5 m2

Nijanse:
Srebro  ral 9006, Zlato i Bakar

Pakovanja: 1 kg, 3kg i 20kg