IDEAL tečnost za fugovanje

IDEAL tečnost za fugovanje

Jednokomponentan bezbojni rastvor za fugovanje spreman za mešanje sa piljevinom za fugovanje i ravnanje parketa.

Koristi se za kitovanje parketa pre nanošenja lakova marke IDEAL. Polje primene: parket izložen velikom i normalnom opterećenju.

Potrošnja:

1 l pokriva 8 – 10 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.