Isover DOMO-mineralna vuna

Isover DOMO-mineralna vuna

DOMO – za sve vrste toplotne izolacije bez opterećenja: kod negazivog tavana, između rogova, između potkonstrukcije kod drvenih podova, u gradnji sa drvenim podupiračima, kod spuštenih plafona kao zvučna izolacija.

Deklarisana termička provodljivost λ 0,039 W/mK EN 12667
Reakcija na požar, Euroklasa A1 EN 13501-1

Dimenzije i pakovanje

Podaci

Naziv Debljina (mm) Dužina Širina (mm) Rolni/Paketa na paleti Paleta/kamion
ISOVER DOMO 80 80 9400 1200 30 22/24
ISOVER DOMO TWIN 10/5 50 2×7500 1200 24 22/24
ISOVER DOMO TWIN 10/5 50 2×7500 1200 30 22/24