Isover FASADE – MASTER kamena vuna

Isover FASADE – MASTER kamena vuna

FASADE – MASTER – izolacione ploče od mineralne kamene vune. Proizvodnja je zasnovana na defibraciji topljenog kamena vulkanskog porekla sa dodatnim aditivima. Mineralna vlakna se u proizvodnji prerađuju u finalni proizvod – ploču sa hidrofobnim svojstvima.
ETICS fasada sa izolacionim pločama koja se lepljenjem i mehaničkim pričvršćivanjem vezuje za površinu zida.

Visoke termoizolacione performanse
Negorivost
Hidrofobnost i hemijska neutralnost sa elementima konstrukcije
Visoka paropropusnost i trajnost rešenja
Jednostavna montaža zahvaljući maloj masi ploča

Tehničke karakteristike

Vrednost
Deklarisana termička provodljivost λ 0,036
Reakcija na požar, Euroklasa negoriv
Kratkotrajno upijanje vode 1
Otpornost na pritisak pri 10%-nom sabijanju 30
Zatezna čvrstoća 10