Isover Floor – kamena vuna

Isover Floor – kamena vuna

FLOOR – ploče od mineralne kamene vune za akustičnu i toplotnu izolaciju podova. Proizvodnja je zasnovana na defibraciji topljenog kamena vulkanskog porekla sa dodatnim aditivima. Mineralna vlakna se u proizvodnji prerađuju u finalni proizvod – ploču sa hidrofobnim svojstvima.
Primena:

  • Apsorpcija buke u plivajućim podovima stambenih objekata
  • Termoizolacija betonskih podova
Visoka mehanička svojstva ploča
Odlična akustična svojstva
Brza i jednostavna instalacija
Otpornost na vatru
Hidrofobnost

Tehničke karakteristike

Vrednost
Tačkasto opterećenje PL (5) 200
Deklarisana termička provodljivost λ 0,036
Kratkotrajno upijanje vode 1
Otpornost na pritisak pri 10%-nom sabijanju 25