Sika Ceram 100 fug masa 2kg i 5 kg

Sika Ceram 100 fug masa 2kg i 5 kg

Sika Ceram 100 Clean grout fug masa 2kg

Sika Ceram CleanGrout je jednokomponentna gotova masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm. Sastoji se od visokootpornih vrsta cementa, odabranih silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Aditivi u prahu pružaju aktivnu zaštitu i prevenciju od pojave buđi, bakterija i gljivica koje mogu ostaviti fleke na masi za fugovanje ili usled čega se masa može oštetiti ili truniti.

Novi sistem boja omogućava stabilne boje koje tokom vremena ne blede. Sika Ceram CleanGrout formira vodoodbojnu masu, tako da se može nanositi na rezervoare, bazene za plivanje i sl. bez oštećenja nastalog usled dejstva vode, kod takvih primena se preporučuje primena sa dodatkom Sika Latex Grout (tečnnost) umesto vode

Sika Ceram 100 Clean grout fug masa 2kg

20 nijansi, Sika Ceram CleanGrout je gotova masa za fuge širine 1 do 8 mm. Dodati su aditivi u prahu koji pružaju aktivnu zaštitu i prevenciju od pojave buđi, bakterija i gljivica koje mogu ostaviti fleke ili usled čega se masa može oštetiti ili truniti.

Novi sistem boja omogućava stabilne boje koje tokom vremena ne blede. Sika Ceram CleanGrout formira vodoodbojnu masu, tako da se može nanositi na rezervoare, bazene za plivanje i sl. bez oštećenja nastalog usled dejstva vode.

Choose an option
00 Bela
01 Manhattan
02 Ice
03 Ash pepeljasta
04 Anthracite
07 Anemona
08 Bež
09 Sand
10 Braon
12 Dark Brown
14 Amaranth
15 Ruby
16 Caramel
19 Sea Blue
21 Aniseed
22 Green
23 Yellow
26 Light Peach
27 Ocher
30 Total Black

00 Bela
01 Manhattan
02 Ice
03 Ash pepeljasto
04 Anthracite
07 Anemona
08 Bež
09 Sand
10 Braon
12 Dark Brown
14 Amaranth
15 Ruby
16 Caramel
19 Sea Blue
21 Aniseed
22 Green
23 Žuta Yellow
26 Light Peach
27 Ocher
30 Total Black
Sika fug masa Sika Ceram Clean Grout za fugovanje pločica
SKU: SikaCeram 100 Sve boje Categories: