Sika REP S 25kg Jednokomponentni, cementni, reparaturni malter za konstruktivne sanacije betona

Sika REP S 25kg Jednokomponentni, cementni, reparaturni malter za konstruktivne sanacije betona

Jednokomponentni, tixotropni, cementni, reparaturni, visoko kvalitetni, pripremljeni malter obogaćen mikrosilikom, sintetičkim mikrovlaknima i aditivima, klasifikovan kao reparaturni malter klase R3 prema standardu EN 1504-3. VIŠE INFORMACIJA O PROIZVODU U ODELJKU DETALJNIJE

Jednokomponentni, tixotropni, cementni, reparaturni, visoko kvalitetni, pripremljeni
malter obogaćen mikrosilikom, sintetičkim mikrovlaknima i aditivima, klasifikovan
kao reparaturni malter klase R3 prema standardu EN 1504-3.
Upotreba
Prikladan za sanaciju betona ( princip 3, postupak 3.1 i 3.3 u skladu sa EN 1504- 9).
Za radove vezane za reparaciju oštećenog,slabo vezanog i odvojenog
betona na zgradama, mostovima, infrastrukturrnim objektima i spoljnim konstrukcijama;
Prikladan za konstruktivna statička ojačanja betonskih konstruktivnih elemenata (Princip 4, postupak 4.4 u skladu sa EN 1504-9).
Korišćenjem maltera se povećava nosivost konstruktivnih karakteristika betona;
Pogodan za izradu dodatnog, zaštitnog sloja čelične armature;
Popravka betonskih površina koje su oštećene ili defektne;
Popunjavanje površina sa segregacijom zrna šljunka (gravel nest), pora,
sitnih defekata, na ivicama i stranama spojeva, formiranje i dorada spojeva i rupa.
Karakteristike / prednosti
Obogaćen mikrosilikom, polimerima i vlaknima;
Odlična obradivost;
Optimalno prianjanje na podloge koje se najčešće koriste (beton, kamen, cigle, čeličnu armaturu);
Visoka mehanička otpornost;
Dobra hemijska otpornost u uslovima zagađene atmosfere;
Dobra otpornost na mraz i soli;
Odlična tiksotropnost.

Debljina nanetog sloja treba da bude između 0,5 i 2,0 cm. Ukoliko je neophodno
naneti deblji sloj nanositi u više radnih koraka.

Podaci o proizvodu
Izgled / boja Sivi prah
Pakovanje Džak od 25 kg
Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladišti u neoštećenom i
neotvorenom originalnom pakovanju na suvom i hladnom mestu