Sika Top Seal-107 25 kg

Sika Top Seal-107 25 kg

Dvokomponentna polimer-modifikovana cementna masa (malter) koji sadrži tečni polimer i posebno dizajniranu cementnu mešavinu agregata uključujući i aditiv, koja se koristi kao hidroizolacija. Upotreba Unutrašnje i spoljašnje hidroizolacione radove (vodonepropusne i paroneprousne) na betonskim površinama, grubim malterima, zidovima od opeke i blokova. Zaštita betonskih elemenata od negativnih uticaja soli za odmzavanje i otapanja leda. Vodonepropusnost temeljnih i podrumskih betonskih elemenata u novim konstrukcijama kao i na poslovima sanacije i reparacije. Zapunjavanje pora, pukotina i manjih neravnina (mehurića ) na podlozi. Vodonepropusnost podrumskih i suterenskih prostorija koje nisu izložene visokom *negativnom* hidrostatičkom pritisku.

Dvokomponentna polimer-modifikovana cementna masa (malter) koji sadrži tečni polimer i posebno dizajniranu cementnu mešavinu agregata uključujući i aditiv, koja se koristi kao hidroizolacija. Upotreba Unutrašnje i spoljašnje hidroizolacione radove (vodonepropusne i paroneprousne) na betonskim površinama, grubim malterima, zidovima od opeke i blokova. Zaštita betonskih elemenata od negativnih uticaja soli za odmzavanje i otapanja leda. Vodonepropusnost temeljnih i podrumskih betonskih elemenata u novim konstrukcijama kao i na poslovima sanacije i reparacije. Zapunjavanje pora, pukotina i manjih neravnina (mehurića ) na podlozi. Vodonepropusnost podrumskih i suterenskih prostorija koje nisu izložene visokom *negativnom* hidrostatičkom pritisku. Izravnjavajući malter za sanacione radove na reparaciji betona. Potrošnja / Doziranje: U zavisnosti od neravnina podloge i debljine nanetog sloja. Približno ~ 2,0 kg/m²/mm (ne uzimajući u obzir neravnine na podlozi, poroznost površine itd.) 1 pakovanje ( A+B ) od 31,25 kg daje ~ 15,625 l (dm3) maltera. Karakteristike Lako nanošenje četkom ili gleterom u tankim slojevima Ne zahteva vodu Unapred razmerene komponente Ručno ili mašinsko nanošenje Lako i brzo mešanje Veoma dobra adhezija Zaštita betona od karbonatizacije Zaštita od prodora vode Ne uzrokuje koroziju gvožđa i čelika Može se premazivati bojama Atestiran za pitku vodu Boja Smeša komponenti A+B: cementno siva ili sivkasto bela masa Komponenta A: bela tečnost Komponenta B: sivi ili beli praškasti materijal. Pakovanje 25 kg pakovanje (20 kg džak i 5 kg kanta ).