SIKAGARD 703W

SIKAGARD 703W

Sikagard®-703 W je tečni, emulzioni premaz na kombinovanoj bazi silana i siloksana koji se koristi za vodotporne impregnacije fasada. Isporučuje se spreman (pripremljen) za upotrebu. Oblast primene Za postizanje vodootpornosti fasada i zaštite od prodiranja vode. Sikagard®-703 W se može primeniti na beton, malter, opeku, kamen, azbestno cementne podloge itd.

Sikagard®-703 W je tečni, emulzioni premaz na kombinovanoj bazi silana i
siloksana koji se koristi za vodotporne impregnacije fasada. Isporučuje se
spreman (pripremljen) za upotrebu.
Oblast primene
Za postizanje vodootpornosti fasada i zaštite od prodiranja vode. Sikagard®-703 W
se može primeniti na beton, malter, opeku, kamen, azbestno cementne podloge itd.
Karakteristike /Prednosti

 •  Visoke performance u pogledu kapaciteta vodootpornosti.
  Omogućava visoku otpornost na vlaženje od površinskih voda ( paropropustan)
  Tretman je obično nevidljiv ( providan sloj) i ne menja karakterstike podloge.
  Poboljšava otpornost na negativne uticaje prašine , smanjuje mogućnost pojave
  gljivica, lišajeva, algi, mahovine …
  Može se premazivati kompatibilnim materijalima i bojama.
  Pripremljen ( spreman ) za upotrebu.
  Na bazi vodene emulzije, nezapaljiv .
  Ispunjava sve zahteve po pitanju zaštite čovekove sredine.

https://youtu.be/aCwGk5qEiAA