SikaLatex vezivna emulzija na bazu kaučuka

SikaLatex vezivna emulzija na bazu kaučuka

Sika Latex je vezivna emulzija na bazi kaučuka. Tečni dodatak za beton i malter namenjen za izradu veznog mosta između starog i novog betona. Upotreba Veza između starog i novog betona. Veza između pojedinih slojeva betona i maltera. Reparaturni malter za obradu površina nakon skidanja oplate. Potrošnja / Doziranje: 0,4 kg / 10 mm / 1 m² Karakteristike Povećava mehaničku otpornost maltera i betona. Povećava plastičnost svežeg betona i maltera. Povećava hemijsku otpornost. Štiti od mraza. Boja Bela tečnost. Pakovanje PVC kanta 1 i 10 kg.

Otvorite opciju  Sika LATEX razne PRIMENE  radi informisanja o mogućnosti primene proizvoda.

Otvorite opciju Sika LATEX primena PRESECANJE, SANACIJA KAPILARNE VLAGE radi informisanja o načinu primene

Pakovanja : 1 kg , 5 kg i 10 kg.