Sikaplan®-15 G -03- PVC hidroizolaciona membrana za neprohodne ravne krovove

Sikaplan®-15 G -03- PVC hidroizolaciona membrana za neprohodne ravne krovove

SIKAPLAN®-15 G -03- PVC hidroizolaciona, UV otporna, armirana, elastična, vodonepropusna membrana za hidroizolaciju neprohodnih ravnih krovova. UPOTREBA Elastična UV otporna hidroizolaciona krovna membrana za neopterećene (izložene) ravne krovove Slobodno položena i mehanički pričvršćena Armirana poliesterskim filcom na bazi visokokvalitetnog polivinil hlorida (PVC) u skladu sa EN 13956

SIKAPLAN®-15 G -03 PVC hidroizolaciona, UV otporna, armirana, elastična, vodonepropusna membrana za hidroizolaciju neprohodnih ravnih krovova.
UPOTREBA
Elastična UV otporna hidroizolaciona krovna membrana za neopterećene (izložene) ravne krovove
Slobodno položena i mehanički pričvršćena
Armirana poliesterskim filcom na bazi visokokvalitetnog polivinil hlorida (PVC) u skladu sa EN 13956
KARAKTERISTIKE
Izuzetna otpornost na vremenske uslove.
Izuzetna otpornost na starenje.
Izuzetna otpornost na padavine.
Otpornost na varnice, vatru i toplotna zračenja.
Visoka otpornost na mehanička opterećenja.
Izuzetna fleksibilnost na hladnoći.
Visok stepen paropropusnosti.
Nije otporan na bitumen, naftu i proizvode sa sadržajem razređivača.
Moguće je izvršiti reciklažu.
BOJA
Gornja strana svetlo siva, donja tamno siva.