Sikaplan 9.6 Elastična Hidroizolacija

Sikaplan 9.6 Elastična Hidroizolacija

SIKAPLAN® WP 1100-15HL Hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida (PVC-P) ukupne debljine 1,5mm sa signalnim slojem debljine 0,6 mm. za podzemne delove konstrukcija i tunele. UPOTREBA Za zaštitu svih vrsta podzemnih konstrukcija od podzemnih voda.

SIKAPLAN® WP 1100-15HL Hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida (PVC-P) ukupne debljine 1,5mm sa signalnim slojem debljine 0,6 mm. za podzemne delove konstrukcija i tunele.
UPOTREBA
Za zaštitu svih vrsta podzemnih konstrukcija od podzemnih voda.
KARAKTERISTIKE
Visoka otpornost na starenje
Optimizovana čvrstoća pri pritisku i istezanju
Otporna na prodor korenja
Otpornost na trajne temperature vode od maksimalno +30°C
Elastičnost na niskim temperaturama
Može se zavarivati toplotnim zavarivanjem.
Može se ugrađivati na mokre podloge
Pogodna za kontakt sa mekom kiselom vodom (sa niskom pH vrednošću, agresivna za betonske površine)
Nije otporna na bitumen
BOJA
Boja: gornji sloj: žut / donji sloj: tamno siv