SikaTack Drive 300ml

SikaTack Drive 300ml

Sika Tack Drive

SikaTack Drive je hladno primenjiv lepak za automobilska stakla koji je lak za korišćenje. Ispoljava izvanredne tehničke karakteristike kao što su primena bez prajmera, kompatibilnost za korišćenje sa integrisanim antenama, električna neprovodljivost i pruža kvalitet kombinovan sa sigurnošću.

SikaTack Drive

Hladno primenjiv lepak za automobilska stakla koji je lak za korišćenje. Ispoljava izvanredne tehničke karakteristike kao što su primena bez prajmera, kompatibilnost za korišćenje sa integrisanim antenama, električna neprovodljivost i pruža kvalitet kombinovan sa sigurnošću. Podesan je za korišćenje na svim putničkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka.

https://youtu.be/7jcfqG_wvC0