SPEKTRA Active Air

SPEKTRA Active Air

Visokokvalitetna, tehnički inovativna boja za unutrašnje zidove koja razgrađuje formaldehid u vazduhu. Usled mnogobrojnih izvora njegovog porekla, formaldehid predstavlja jedan od najrasprostranjenijih i najopasnijih zagađivača prostora. Isti je veoma štetan karcinogen i može se pronaći u nameštaju, tapetama, zavesama, drvenim oblogama i drugim tkaninama unutar vašeg domaćinstva, kao i u određenim proizvodima za čišćenje. Ova boja je podobna za sve unutrašnje zidne površine u privatnim i poslovnim objektima. Zahvaljujući svojoj neverovatnoj funkciji pročišćavanja vazduha, ova boja je posebno prikladna za obdaništa, škole, zdravstvene institucije, staračke domove i sve ostale prostore unutar kojih ljudi borave često ili duži vremenski period.

Svojstva:

  • razgrađuje formaldehid u vazduhu
  • znatno poboljšava kvalitet vazduha unutar prostorije
  • ne sadrži rastvarače
  • visoka perivost – klasa 1 u skladu sa standardom EN 13 300
  • visok nivo pokrivne moći
  • lako se čisti
  • otpornost na hemikalije
  • širok izbor nijansi – HGMIX

Potrošnja:

1 l pokriva 14 – 18 m2 površine u 1 sloju.

Pakovanja : 2 i 5 litara.