SPEKTRA AKRILNA BOJA ZA BETON

SPEKTRA AKRILNA BOJA ZA BETON

SPEKTRA AKRILNA BOJA ZA BETON je boja na vodenoj bazi koja se koristi za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih betonskih površina. Koristi se za farbanje vertikalnih površina i slabo opterećenih podova (potporni zidovi, stepeništa, podovi u kotlarnicama i podrumima itd.).

Svojstva:

  • zaštita betonskih površina nepropusna za CO2
  • jednokomponentna farba, rastvara se u vodi
  • lako se nanosi
  • otporna na upijanje vode
  • dobra mehanička i hemijska otpornost (mazut, motorno ulje, vodeni rastvor soli, uobičajena sredstva za čišćenje)
  • lako se održava

Potrošnja:

1 l pokriva 6 – 8 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela i 5 standardnih nijansi, HGMIX

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.