SPEKTRA AKRILNA FASADNA BOJA

SPEKTRA AKRILNA FASADNA BOJA

Za dekoraciju i zaštitu fasada i ostalih spoljnih mineralnih zidnih površina. Pogodna je za bojenje različitih vrsta mineralnih i disperzivnih maltera, vlaknocementnih i drvocementnih ploča i betona, kao i za renoviranje starih disperzivnih premaza.

Svojstva:

  • visok nivo otpornosti na vodu
  • boja se rastvara u vodi, nije štetna po zdravlje i životnu sredinu
  • otpornost na atmosferske i štetne industrijske uticaje
  • otpornost na mokro brisanje
  • širok opseg nijansi – HGMIX

Potrošnja:

1 l pokriva 6 – 8 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela, HGMIX

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.