SPEKTRA DUBINSKA IMPREGNACIJA

SPEKTRA DUBINSKA IMPREGNACIJA

Providan osnovni premaz za impregnaciju mineralnih površina (beton, malteri, azbest-cement, drvo-cement, gipsane ploče itd.) i starih maltera i premaza koji se ljušte.

Svojstva:

  • bez boje
  • omogućava odlično prodiranje u površinu i zato dobro funkcioniše i na manje poroznim površinama
  • ujednačava i smanjuje moć upijanja površine
  • ojačava slabo vezane stare premaze i premaze koji se ljušte
  • poboljšava prianjanje novih maltera i premaza
  • smanjuje potrošnju završnih premaza
  • blokira rastvaranje vodorastvorivih soli u supstratu i time sprečava formiranje šalitre na fasadnim površinama
  • može se nanositi na niskim temperaturama, do čak –10 °C

Potrošnja:

1 l pokriva 6 – 8 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.