SPEKTRA KIT ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE – GRUBI

SPEKTRA KIT ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE – GRUBI

Gruba masa za izravnavanje, spremna za upotrebu, za izravnavanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Pogodna kao prvi premaz za izravnavanje za površine kao što su mineralni malteri i beton, koje se samim tim ojačavaju i pripremaju za fino izravnavanje SPEKTRA kitom za unutrašnje zidove ili za farbanje disperzivnim bojama. Izravnavanje do debljine od 5 mm.

Svojstva:

  • gotova samonivelišuća masa za izravnavanje
  • pogodna za ručno nanošenje
  • ojačava površinu
  • visok nivo paropropusnosti

Potrošnja:

Za 1 m2 površine potrebno je 1,5 – 2 kg kita (debljine 3 mm).

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.