SPEKTRA SILOKSANSKA FASADNA BOJA

SPEKTRA SILOKSANSKA FASADNA BOJA

Za dugotrajnu dekoraciju i zaštitu fasadnih površina. Pogodna je za farbanje svih vrsta maltera: krečnocementnih, silikatnih, silikonskih i disperzivnih maltera, kao i za renoviranje starih disperzivnih, silikatnih i silikonskih premaza.

Svojstva:

  • izuzetno paropropusna i hidrofobna
  • rastvara se u vodi, nije štetna po zdravlje i životnu sredinu
  • otporna na vremenske uslove i štetna industrijska zagađenja
  • stabilnost boje (neorganski pigmenti)
  • biocidna zaštita sloja boje
  • širok opseg nijansi – HGMIX

Potrošnja:

Sa 1 l pri 1k nanošenju, bojite 8–10 m2 površine.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela, HGMIX

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.