SPEKTRA UNIVERSAL

SPEKTRA UNIVERSAL

Za zaštitu i dekoraciju fasada i ostalih spoljnih mineralnih zidnih površina. Pogodna je za renoviranje svih termoizolacionih sistema na bazi stiropora i mineralne vune, za bojenje svih vrsta mineralnih i disperzivnih maltera, vlaknocementnih i drvocementnih ploča i betona, kao i za renoviranje starih disperzivnih premaza.

Svojstva:

  • za renoviranje termoizolacionih sistema (EPS i MW), kao i za druge fasadne površine
  • mogućnost armiranja i premošćavanja mikro pukotina
  • biocidna zaštita sloja boje
  • stabilnost boje (neorganski pigmenti)
  • otpornost na habanje (kvarcna punila)
  • visok nivo vodootpornosti i paropropusnosti
  • otpornost na atmosferske i industrijske uticaje

Potrošnja:

1 l pokriva 6 – 8 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela, HGMIX

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.