SPEKTRA zaštita od plesni ZP

SPEKTRA zaštita od plesni ZP

Biocidni proizvod na bazi vode kao fungicidni aditiv za disperzivne boje za unutrašnje zidove i fasade za preventivnu zaštitu obojenih zidnih površina protiv razvoja nekoliko vrsta plesni i algi. Takođe sprečava razvoj mikroorganizama na već inficiranim površinama. Ovaj proizvod ne treba dodavati bojama na bazi rastvarača.

Svojstva:

  • dugoročna zaštita obojenih zidnih površina od gljivica i algi
  • aditiv za sve vrste disperzivnih boja
  • nije štetno po ljude

Potrošnja:

1 l rastvora je dovoljan za 15 l disperzivne boje.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.