TEKASIL silikon NEUTRALNI PROFI 300 ml TKK

TEKASIL silikon NEUTRALNI PROFI 300 ml TKK

Za ugrađivanje stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga. Tekasil Neutral Profi je trajno elastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga.

Za ugrađivanje stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga.
Tekasil Neutral Profi je trajno elastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga.

Zaptiva staklo, drvo, beton, keramiku, aluminijum, ciglu, metal, porcelan, klinker i većinu plastika. Pogodan za zalivanje i lepljenje u elektroindustriji, kod mašina, vozila i u brodogradnji. Preporučujemo prethodna testiranja. UV postojan. Ne uzrokuje koroziju.

PODRUČJE UPOTREBE

Zastakljivanje
Ugradnja stakla u drvene, aluminijumske ili PVC okvire
Dilatacione fuge u građevinarstvu
Zaptivanje dodira različitih materijala (staklo, drvo, beton, opeka, keramika, čelik, aluminijum, većina plastika)
Pogodan za polycarbon stakla