TESSAROL KIT ZA LOPATICU

TESSAROL KIT ZA LOPATICU

U sistemu za zaštitu drveta za uklanjanje nedostataka i oštećenja na drvetu, kao što su pukotine, udubljenja, ogrebotine u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Svojstva:

  • dobro brušenje
  • lako nanošenje

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.