TESSAROL NITRO RAZREĐIVAČ

TESSAROL NITRO RAZREĐIVAČ

Za odmašćivanje metalnih površina, uklanjanje voska i smola sa drveta, razređivanje boje i čišćenje alata.

Savet:

Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.