TESSAROL OSNOVNA BOJA UNI

TESSAROL OSNOVNA BOJA UNI

Univerzalna osnovna boja sa odličnim prianjanjem za gvozdene i čelične površine, pocinkovani lim, bakar, aluminijum, kao i tvrdi PVC i drvo.

Svojstva:

  • zaštita gvozdenih i čeličnih površina od rđe pomoću antikorozivnih pigmenata
  • brzo sušenje – nanošenje TESSAROL emajla je moguće nakon 3 sata

Potrošnja:

1 l pokriva 7 – 9 mpovršine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.