ULTRA COLOR TONERI 100g Ljubičasti

ULTRA COLOR TONERI 100g Ljubičasti

ULTRA COLOR 100g
Tečni pigmenti za nijansiranje unutrašnjih disperzionih i poludisperzionih boja.

Tečni pigmenti za nijansiranje unutrašnjih disperzionih i poludisperzionih boja. Sadržaj bočice je dovoljan za nijansiranje 30kg bele boje za pastelne nijanse.
Potrebno je dobro promućkati bočicu i umešati u disperzionu ili poludisperzionu boju pre razređivanja.