ULTRA PODLOGA 1:8 0,8l

ULTRA PODLOGA 1:8 0,8l

ULTRA PODLOGA.
Ultra podloga je namenjena za impregnaciju unutrašnjih zidnih površina pred primenu poludisperzivnih i disperzivnih premaza.

Ultra podloga je namenjena za impregnaciju unutrašnjih zidnih površina pred primenu poludisperzivnih i disperzivnih premaza.
Lako se nanosi i brzo se suši.
Razređuje se sa vodom u maksimalnom odnosu 1:8, u zavisnosti od podloge na koju se nanosi.
Smanjuje poroznost spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Površine premazane ULTRA podlogom su ujednačene, manje upijaju i omogućavaju bolje prianjanje zidnih premaza.
Pre upotrebe obavezno promešati sadržaj dozne.
Podloga je suva nakon 4-6 sati. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.